Informace pro akcionáře

Podle stanov článku 37 – Oznamování - jsou skutečnosti, o nichž zákon, stanovy nebo usnesení valné hromady určí, že mají být uveřejněny a zveřejněny, společnost zveřejní oznámením v Obchodním věstníku, v sekretariátu společnosti a na webových stránkách společnosti.

 

Poslední uveřejněné a zveřejněné dokumenty:

Rozhodnutí o přeměně CP za ZC

Výplata dražebního výtěžku - výzva akcionářům HEDVA PRIMA, a.s.29.10.2013

Výplata dražebního výtěžku - výzva akcionářům HEDVA, a.s.29.10.2013

VÝZVA akcionářům k předložení akcií za účelem vyznačení nezbytných údajů a sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů 28.1.2014

Opakovaná výzva k předložení listinných akcií k výplatě přiměřeného protiplnění v dodatečné přiměřené lhůtě.1.8.2014

V průběhu roku 2017 vypršely všechny zákonné lhůty pro výplatu náhrad a protiplnění za akcie společnosti HEDVA, a. s., IČ 288 28 291 a také IČ 481 71 565. Všechny nároky vztahující se k akciím jsou již promlčené.